مهدوییت

انتظارفرج

مهدوییت

انتظارفرج

مرا غدیر نه برکه، که بیکران دریاست
علی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست


مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان است
علی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست


مرا غدیر نه یک برگ سرد تاریخ است
علی نه شافع محشر، که محشر کبراست


مرا غدیر حریم وصال محبوب است
علی نه همسر زهرا که کیمیای ولاست


مرا غدیر بود پایگاه دانش و دین
علی نه کاتب قرآن که آیت عظماست


مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخ
که جان پناه همه رهروان راه خداست


مرا غدیر نه یک روز اختلاف افکن
که همچو چشمه ی مبعث زلال وحدت زاست


مرا غدیر ندای بلند آزادی است
علی نه حامی بوذر که روح صدق و صفاست


مرا علی نبود خلقتی خدا گونه
چو غالیان نسرایم که مالک دو سراست


اگر نه عالم و عادل مرا نمی شاید
ستایمش که علی عالی و علی اعلاست


بخوان ز سوره انعام علت درجات
علی ز علم و عمل بر جهانیان مولاست


مگوکه مولد او کعبه شد که می گویم
به هر مکان که علی هست کعبه خود آنجاست


هر آن که دم زند از عشق آن ولی والا
علی صفت اگرش نیست، کار غرق خطاست


بخوان تو نامه مولا به مالک اشتر
که طرز فکر علی از خطوط آن پیداست


ببین که در دل آن رادمرد بی همتا
به یاد قسط و عدالت چه محشری بر پاست


بکوش رنگ علی گیری و صفات علی
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست


به سالروز امامت به جشن عید غدیر
که اشک شوق به چشمان عاشقان پیداست


گل (امید) به لب ها نشاندم و گفتم
خوشا دلی که در آن مُهر مهر میر ولاست

 عید غدیر

  • پروانه رضاپوریان

نامحرم نامحرم است ......................


خواهرم عکس پروفایلت آنگونه هست که باید باشد؟؟؟؟

 

و تو ای برادرم حرفهایت با دختران بازدیدکننده ات


آنگونه هست که باید باشد؟


مرز بین محرم و نامحرم را حفظ کرده ای........؟


آری .... اینجا همه چیز مجازیست .............


همه چیز...


اما اینجا هم  نامحرم نامحرم است ....


نکند عکست آنگونه  باشد که نباید؟؟؟؟؟؟


و یا حرفهایت آنگونه باشد که نباید؟.......


آری اینجا محیط محیطی  مجازیست...


اما خدایش همان خدای همیشگیست ...


***یادمان نرود اینجا هم در محضر خداییم ***


  • پروانه رضاپوریان

عالم مجازی هم محضر خداست... 

یادت باشد خدا یک کاربر همیشه آنلاین اینجاست... 

تک تک کلیک هایت را می بیند... 

حواست را جمع کن...شرمنده اش نشوی
  • پروانه رضاپوریان